piątek, 16 lipca 2010

dzień za dniem

a ja coraz piękniejsza ;)a co, może nieprawda ?
...

niedziela, 4 lipca 2010

dziś natchnął mnie Święty Paweł

...Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący.
   Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym.
   I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał.
    Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest.
   Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą.
   Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma.
(..)
   Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: z nich zaś największa jest miłość.

Św. Paweł, 1 List do Koryntian 13
...

happy birthday to me :)

...Ja, niżej podpisana, właścicielka tego bloga, dziękuję wszystkim za piękne życzenia, dziękuję że pamiętaliście o mnie, i przesyłam Wam gorące buziaki.
Wasza Margarita
p.s. powyżej, moje dzisiejsze prezenty, nie licząc czekoladek otrzymanych od Sylwii już o 6.15 ;)
p.s.2. medal został przyznany mi, jako niekwestionowanemu mistrzowi, pierwszy raz od 18 lat za rekordowe wyniki w zbieraniu.
...